Akce školní družiny

Děti, které navštěvují školní družinu, se zúčastnily několika akcí.

Na konci dubna vychovatelky ŠD připravily „Rej čarodějnic“, na kterém děti spolu s vychovatelkami v převlecích za čarodějnice plnily s nadšením různé čarodějnické kvízy, a nechyběly ani  soutěže vztahující se k tomuto dni. Za vše pak následovala sladká odměna. Počasí přálo, a tak se celá akce mohla uskutečnit na školní zahradě a školním hřišti.

V rámci dětského dne, navštívily děti herní centrum Vrtule ve Valašském Meziříčí, kde si vyzkoušely spoustu různých deskových a logických her. Celé herní centrum patřilo naší ŠD, a tak se děti náležitě vyřádily.

Začátkem měsíce června ŠD pořádala akci „ Kdo bubnuje, nezlobí!“. Děti si vyzkoušely bubnovat
na různé bubny pod vedením pana Pavla Kubeši. Celá akce proběhla v tělocvičně. Všechny děti byly spokojené a dostatečně „vybubnované.“

Na konec školního roku ještě připravujeme poslední akci s názvem „ Družinové piknikování“ a opět se těšíme na hojnou účast.

Vychovatelky ŠD