Preventivní program Policie ČR

Ve čtvrtek 18. ledna 2024 proběhl v naší škole preventivní program Policie České republiky.

Por., Bc.Vladislav Malcharczyk žákům druhého ročníku vysvětloval, jak poznají příslušníka Policie ČR, jaký je rozdíl mezi pořádkovým, dopravním policistou a kriminalistou, a ukázal jim jejich výstroj. Dále se soustředil na pravidla bezpečného chování, např. chování v silničním provozu a setkání s cizí osobou. Žáci si společně s ním  připomněli linky tísňového volání a jak na ně správně zavolat.

V páté třídě byla hlavním tématem trestní odpovědnost. Velkou část besedy zabral (NE)bezpečný internet, nebezpečí spojená s používáním komunikačních prostředků (internet, mobilní telefon aj.) Žákům se dostalo preventivní doporučení, aby se nestali obětí protiprávního jednání. Závěrem si zopakovali tísňovou linku Policie ČR158 a jak na ni volat.

V osmé třídě byla tématem trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži. Besedovali o trestní odpovědnosti mládeže, vysvětlili si rozdíl mezi přestupkem a trestným činem včetně sankcí, probrali společně nejčastější druhy protiprávního jednání mladých lidí a nejčastější druhy protiprávního jednání dospělých páchaných na dětech. Prošli legislativní úpravu v ČR u alkoholu, tabákových výrobků a drog. Závěrem si i osmáci připomněli tísňovou linku Policie ČR 158 a jak na ni správně zavolat.

Děkujeme Por., Bc. Vladislavu Malcharczykovi a těšíme se na další spolupráci s Policií ČR.

Mgr. Pavel Čučka, výchovný poradce