Zvonkování

O hezké dopoledne se nám ve středu 20. prosince 2023 postarali žáci 9. tříd. Připravili Zvonkování, tradiční předvánoční program. Spolužákům a učitelům předvedli pestrý a zábavný program. Programem provázely dvě moderátorky, které nezapomněly na vánoční tradice a na zajímavosti o slavení Vánoc ve světě.

Na úvod zazněla známá vánoční písnička, a protože např. starší žáci měli k dispozici texty všech písniček, které měli účinkující připravené, mohli se se svým zpěvem přidat taky. A opravdu zpívali, takže celou přístavbou se nesl docela silný zpěv. Koledy dokonce doprovodili tři hráči na dechové nástroje. Šlo jim to moc hezky.

Hlavním číslem programu byla pohádka O Popelce, ale moderně pojatá. Menší děti možná některé situace úplně nepochopily, avšak sledovaly vše se zaujetím a s vykulenýma očima.

Jednotlivé části programu byly prokládané vtipy, reklamami, slovem moderátorek, nechyběly ani soutěže a drobné odměny pro vítěze.

Diváci odměnili účinkující potleskem a jásotem a byla to odměna nejen za středeční vystoupení, ale také za hodiny nácviku a příprav celého programu. Pro třídní učitelky byly hodiny příprav „školou trpělivosti a vytrvalosti.“

Vystoupení deváťáků nebylo jediným překvapením středy. Tím dalším byla svačinka, kterou jsme pro všechny žáky školy na tento den připravili.

V této souvislosti děkujeme Sdružení rodičů za finanční příspěvek a dále za sponzorské dary, které jsme obdrželi a při této příležitosti použili.

Záznam celého vystoupení najdete na webu školy.

PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitelky