Třídní schůzky

Podzimní termín třídních schůzek: 23. listopadu 2023 od 16:00 hodin v jednotlivých třídách.

Od 15:30 hodin se v místnosti 5. třídy (přízemí přístavby školy ) bude konat Plenární schůze Sdružení rodičů ZŠ Kelč.