Technické obory jsou velmi žádané

V České republice je velký nedostatek pracovníků v technických oborech. Firmy shánějí techniky a řemeslníky, kde se dá. Je to důvod, proč se snažíme představit žákům možnosti vzdělávání v těchto oborech a jaké mají uplatnění absolventi, kteří úspěšně ukončí studium. Proto jsme ve středu 8. listopadu 2023 pro žáky obou 9. tříd uspořádali besedu se zástupcem Střední průmyslové školy Hranice Bc. Liborem Hynčicou. Pan Hynčica představil školu, na které působí. Hovořil ale i o významu strojírenských oborů pro společnost, o řemeslnících, kteří na trhu práce chybějí, o možnostech uplatnění absolventů technických oborů ve firmách našeho regionu.

V závěru popřál žákům, aby se jim podařilo učinit to správné rozhodnutí v souvislosti s budoucím profesním zaměřením.

Mgr. Pavel Čučka, výchovný poradce