Slabikářová slavnost v I. A

Naši prvňáčci už mají za sebou skoro tři měsíce učení ve školních lavicích. Za tu dobu se toho spoustu naučili. Velké pokroky dělají v mnoha oblastech: v počítání, v psaní, ve čtení. Písmena umí skládat do slabik, slabiky do slov a slova do jednoduchých vět. Aby mohli v poznávání písmen pokračovat, bylo načase přejít z hravého pracovního sešitu ke Slabikáři.

Získat takový Slabikář však nebylo pro naše žáčky nic jednoduchého. Hned ráno přišel do školy král Školák I. s maskotem třídy šaškem Vaškem a oznámil dětem, co je čeká. Žáci museli splnit zkoušku ze čtení a pronést slib, že se o svůj Slabikář budou dobře starat a že se z něj budou pilně učit.

Všem žákům se zadané úkoly podařilo splnit, a proto dostali vytoužené Slabikáře. Na oslavu této velké události bylo v naší kouzelné truhlici připraveno občerstvení hodné královské hostiny – marlenkový dort s marcipánovými písmenky a dětské šampaňské. Dětem se tento den velmi líbil.

Mgr. Klára Bocková- třídní učitelka