Přírodovědný klokan

Přírodovědný klokan je soutěž zaměřená na úlohy z matematiky, fyziky, přírodopisu a zeměpisu. Mohou se tedy zapojit i ti žáci, kteří se čistě matematickým soutěžím vyhýbají, protože zde jen logické schopnosti nestačí. Žákům je zadán jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž si pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času.
Letos se soutěže zúčastnilo 20 žáků z 8. a 9. ročníku. Z osmáků byl nejúspěšnější Šimon Martinek, Sofie Kubicová a Anna Vozáková.
Mezi deváťáky si nejlépe vedl Lukáš Fabík (9.A), Vojtěch Stříteský (9.B) a Gabriela Drechslerová (9.A).