Informace k 27. listopadu 2023

Vážení rodiče,

zaměstnanci Základní školy Vojtěcha Jasného Kelč se v pondělí 27.11.2023 zapojí do výstražné stávky. Škola bude v tento den uzavřena.

A proč se k této stávce připojujeme?

I když se v médiích mluví hlavně o našich o platech, tentokrát jde opravdu o něco jiného.
Nový návrh opatření, která mají šetřit v resortu školství finanční prostředky, ohrožuje především kvalitu vzdělávání. Nesouhlasíme s novými výpočty proplácených výukových hodin, se snižováním platů pedagogických pracovníků, tzv. neučitelů, a správních zaměstnanců. V naší škole by to např. znamenalo úbytek zhruba dvou úvazků asistentů pedagoga (nyní čtyři).
To, co jsme postupně v posledních letech zaváděli a co se nám osvědčilo – individuální přístup a diferencovaná výuka, bychom už realizovat nemohli.
Počet žáků ve třídě by stoupl, ubyly by nebo úplně zmizely dělené hodiny některých předmětů, např. cizích jazyků, matematiky, českého jazyka, informatiky aj. Namísto dvou optimálně naplněných tříd v ročníku bychom měli jednu početnou třídu.
Jako škola jsme jednohlasně proti nekoncepčním škrtům ve školství. Chceme udržet kvalitu ve vzdělávání. Stávku v pondělí 27. 11. naše škola rozhodně podpoří.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy