Pobyt v přírodě

Letošní zářijové počasí se překonává. Dny jsou slunečné a teploty vysoké. Na pátek 29.9. jsme naplánovali dopoledne strávené v přírodě, takže žáci se se svými učiteli v tento den rozešli po Kelči a blízkém i vzdálenějším okolí.

Prvňáci, třeťáci a šesťáci zvolili cestu ke Chmelníku a pak louku u rybníka. Prvňáci např. už cestou k rybníku plnili různé úkoly – poznávali přírodniny, dopravní značky, pro některé byla nová i cesta k rybníku, protože paní učitelky zvolily tzv. okružní cestu po Kelči. Na louce pak hráli hry, soutěžili apod. Podobný program měli i třeťáci, kteří úkoly spojili se svatováclavskou tradicí a právě proběhlým státním svátkem a šesťáci si protáhli trasu až do Lhoty a cestou hráli hry stmelující nový kolektiv.

Žáci z 2. tříd se vydali směrem na vrch Strážné, plnili úkoly, které jim pomohly vyluštit tajenku, povídali si o zdejší krajině a historii kelečského pokladu, u obory řešili kvízy o lesní zvěři, poznávali přírodniny.

Obě 4. třídy vyrazily po cyklostezce z Kelče do Kunovic a cílem ses stala kunovická rozhledna u vodojemu. I čtvrťáci využili při procházce své znalosti, hlavně z prvouky a nově z přírodovědy a vlastivědy.

Páťáci se naladili sportovně a dopoledne strávili na víceúčelovém hřišti v Horních Těšicích. Cestou tam i zpět využili znalosti a dovednosti z dopravní výchovy, z orientace v místě bydliště a v krajině.

Turistika byla náplní pátečního dopoledne pro sedmáky, když se vydali do Zámrsk.

Naše letošní „osmička“ vznikla spojením dvou tříd, takže třídní učitelka pojala dopoledne jako akci k upevnění nového kolektivu. V parku za kulturním domem žáci sportovali, řešili kvízy, luštili křížovky, pracovali se souřadnicemi GPS, používali QR kódy.

Deváťáci došli na letiště mezi Kelčí a Kunovicemi a tam pro ně třídní učitelky připravily minikurz 1. pomoci – tzv. improvizované 1. pomoci, když se náhodou přihodí něco v přírodě a člověk nemá k dispozici speciální pomůcky.

Vzhledem k tomu, že některé děti nejsou zvyklé chodit, dokonce ani moc pobývat venku, dostaly možná i zabrat a byly po návratu unavené. To je ale ta správná únava, ze které se každý rychle dostane, a později si hlavně vybaví hezké situace se spolužáky a kamarády.

PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitelky