Lesní pedagogika pro třídy 1. A, 1. B a 2. A

Dne 17. 10. 2023 se žáci prvního ročníku společně se třídou 2. A zúčastnili výuky ve Valšovickém polesí.  Tématem byl „Podzim v přírodě“. Učitelé a studenti Střední lesnické školy Hranice si pro žáky připravili velmi zajímavý vzdělávací program přímo ve školním polesí.
Hlavním bodem byla ochrana lesa. Žáci si vyzkoušeli zasadit stromek, pozorovali, jak rostou stromky v lesní školce, jak a proč se staví oplocenky. Také si vyzkoušeli, jak náročná je práce v lese – děti se snažily obšlapávat vzrostlou trávu okolo malých stromečků a také uklízely hromady klestí.
Při procházce lesem pozorovaly stromy a zvířata, sbíraly kaštany, žaludy, bukvice i listy jednotlivých stromů, prohlídly si sněžnou jámu, zjistily k čemu slouží.

Žáci si také zahráli spoustu her, které je seznamovaly s životem zvířat v lese. Mezi nejoblíbenější patřily hry „Na mravence“, při které si tichou poštou předávali zprávu o potravě v lese, hra „Na jestřába“, kdy se museli schovávat, aby je jestřáb neulovil, hra „Na divoká prasátka“, při které divočáci hledali svá zatoulaná selátka.

Všem žákům se program velice líbil a odnesli si spoustu nových poznatků o zvířatech a stromech v našich lesích.

Mgr. Klára Bocková, Mgr. Jana Blahová a Bc. Markéta Tučková, třídní učitelky