Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Od června 2023 se nově v rámci projektu „Podpora duševního zdraví v rodinách ve Zlínském kraji“ věnuje rodinám, ve kterých dítě, rodiče nebo pečující osobu trápí duševní obtíže, psychická nepohoda, např. vzdor, smutek, neklid, výkyvy nálad, potíže se soustředěním, poruchy přijmu potravy, odmítání kontaktů s vrstevníky, agresivní projevy doma nebo ve škole. Reagují tak na zvýšenou potřebu psychologické podpory v rodinách a nedostatečné kapacity odborné psychologické
a psychiatrické péče. Tým sociálních pracovníků posílil psycholog, který je kompetentní pracovat s dětmi i dospělými. Působí v terénu v celém Zlínském kraji, je možné využívat i ambulantní zázemí ve Zlíně.

Jejich cílem je podpořit žáky v domácím prostředí, u nichž náročné životní situace mohou ovlivňovat jejich chování a jednání ve škole, díky čemuž se může stát práce učitelů obtížnější v rámci vzdělávání a výchovy. Cílí také na práci s rodiči, pomáhají nastavovat rytmus a režim vhodný pro dítě, vyznat se ve změnách, které s sebou přináší nová a obtížná situace v rodině.

Informační leták zde.

Kontakty:

Poradenské a krizové centrum, p. o.
U Náhonu 5208, 760 01 Zlín
Tel. +420 799 111 500
radka.konarikova@pkcentrum.cz
www.nastejnevlne.cz
www.pkcentrum.cz