Provoz ranní a odpolední družiny

Ranní družina

  1. A, 1. B – odloučené pracoviště Odborného učiliště Kelč, od 6.15 do 7.40 hod.
  2. A, 2. B, 4. A – odloučené pracoviště Hasičský dům Kelč, od 6.15 do 7.40 hod

3tř., 4. B – ZŠ Vojtěcha Jasného Kelč,  od 6.15 do 8.00 hod.

Odpolední družina

Všechna tři oddělení odpolední školní družiny budou v přístavbě školy.

Vychovatelky školní družiny děti vyzvednou po obědě z kulturního domu a odvedou je do budovy přístavby.

Na dveřích vedoucích do chodby v přízemí přístavby budou umístěny informace a telefonní kontakt pro vyzvedávání dětí z ŠD. Zároveň je tam umístěn zvonek (bzučák) pro ohlášení rodičů, kteří si přijdou vyzvednout dítě.