Nabídka kroužků školního klubu v letošním školním roce

Zahájení: od 2. října 2023

Pondělí VAŘENÍ I pro žáky od 1. třídy 13:15 – 14:00
VAŘENÍ II pro žáky od 1. třídy 14:15 – 15:00
Úterý  ŠIKULKA pro žáky 1. a 2. ročníku 13:15 – 14:00
Středa  POHYBOVÉ HRY pro žáky 3. až 5. ročníku 13:45 – 14:30
Čtvrtek KORÁLKOVÁNÍ I pro žáky od 2. třídy 14:00 – 14:45
Pátek  POHYBOVÉ HRY  pro žáky 1. a 2. ročníku 13:00 – 13:45
KORÁLKOVÁNÍ II pro žáky od 2. třídy 14:00 – 14:45

Další informace  (např. k přihlášení, platbě za kroužek apod.) žáci dozvědí z letáku, který připravily vychovatelky ŠD a ŠK.

Pro účast v kroužcích bude důležitý termín odevzdání přihlášky.

 

Na spolupráci se těší vychovatelky ŠD a ŠK