Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. září 2023. Vzhledem k tomu, že hlavní budova školy je uzavřena, bude výuka žáků probíhat v prostorách přístavby školy, v části kulturního domu, hasičského domu a ve dvou učebnách samostatně umístěného objektu odborného učiliště (odloučená pracoviště).

Rozmístění tříd je následující – uvádíme podle umístění v objektech:

Dolní učebny Odborného učiliště Kelč u tělocvičny
I. A, I. B
(přístup: a) pěšky – plechovou brankou v hradbách za Charitou, b) autem – po místní komunikaci)

Hasičský dům
II. A, IV. A . – hlavním vchodem (od kruhového objezdu)
II. B – centrum Slůně (vchod z boční ulice)

Přístavba školy
III.  – beze změny oproti loňskému školnímu roku (číslo dveří 611)
IV. B – přístavba školy, beze změny oproti loňskému školnímu roku (číslo dveří 503)
V. – třída v přízemí u tělocvičny (číslo dveří 411)
VI. A – 2. poschodí, (číslo dveří 605 – třída uprostřed)
VI. B – 1. poschodí, (číslo dveří 504 – třída u školní knihovny, nyní ředitelny školy)
VIII. třída – 2. poschodí (číslo dveří 603 – třída blíže sportovišti)

Kulturní dům

VII. A, VII. B, IX. A, IX. B.

Další informace k odloučeným pracovištím školy zašleme zákonným zástupcům do edookitu.

 

Zahájení školního roku 2023/2024  – 4. září 2023 

Všechny výše uvedené prostory budou pro žáky otevřeny v 7:40 hodin.
První školní den se žáci nebudou přezouvat a půjdou přímo do tříd.
Zahájení školního roku potrvá jednu vyučovací hodinu.

V úterý 5. září a ve středu 6. září se ve třídách 1. stupně (1. – 5. třída) budou vyučovat 4 hodiny (do 11:35), ve třídách 2. stupně (6. – 9. ročník) 5 hodin (do 12:30).

Ve dnech 7. a 8. září bude vyučování probíhat podle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

Obědy budou poskytovány přihlášeným žákům od úterý 5. září.

K přihlašování a odhlašování obědů těch žáků, kteří jsou již ke stravování přihlášeni, používejte prosím přednostně internet – http://strav.nasejidelna.cz/0168, popř. volejte na telefonní číslo 571 641 209.

Přihlášení žáků ke stravování:
žáci 1. ročníků v pondělí 4. září přímo ve třídách I. A a I. B
ostatní žáci – v době od 9:00 hodin v přístavbě školy v kanceláři účetní (při vstupu do chodby v přízemí).

Další informace ke stravování se dozvíte v následujícím týdnu.

Školní družina bude v provozu od úterý 5. září (tzv. ranní družina začíná v 6.15 hod., odpolední družina končí v 16:00 hod.).

Přihlášení  do školní družiny u vychovatelky školní družiny – přihlášky odevzdejte osobně nebo zašlete na e-mail druzina@zskelc.cz. V pondělí 4. září bude vychovatelka ŠD přítomna v době od 8 do 9 hod. na odloučeném pracovišti 1. tříd.

Podrobnější informace k provozu školní družiny se dozvíte v následujícím týdnu.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy