Doporučení k cestě do školy

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
uvádíme několik doporučení k cestě do školy v novém školním roce:

  1. Omezte na minimum pohyb v ulici okolo školy, kde se nachází stroje a různá technika.
  2. Pokud přijedete do školy autobusem na autobusové nádraží, nebo bydlíte v horní části města, popř. v domech směrem k ulici Na Drahách a dále v části u bývalé kotelny, volte k cestě do školy následující trasy:
    a) Hlavní komunikaci přejděte přes přechody u Hasičského domu nebo pod Květinářstvím U Čechů     a pak pokračujte po chodníku za benzinovou stanicí mezi víceúčelovým hřištěm a venkovním         sportovištěm. Dostanete se tak jak ke Kulturnímu domu, tak ke vchodu do přístavby školy.b) Pokud půjdete z části pod panelovými domy (č.p. 512, 513), volte chodníky podél cesty, která       vede přímo ke kulturnímu domu i k přístavbě školy.
  3. U přechodů u Hasičského domu nebo na místech podle aktuální potřeby budou v prvních dnech nového školního roku stát příslušníci Policie ČR a budou dohlížet na bezpečnost žáků – chodců.
  4. Ve škole budou žáci hned první školní den upozorněni na bezpečnou cestu do školy.