Vystoupení pěveckého sboru na Kelečských slavnostech

Stejně jako v loňském roce i letos jsme přijali pozvání na Kelečské slavnosti. Pěvecký sbor vystoupil
v neděli 25.6.2023, děti zazpívaly 7 písní převážně české tvorby. Kromě tradičních oblíbených písniček od pánů Svěráka a Uhlíře zazněly také písně Berany duc (J. Vodňanský), Konvalinka (Hradišťan) nebo také Ovocný salát. Zazpívali jsme také jednu španělskou píseň a své vystoupení doprovodili na různé perkusivní nástroje. Svou hrou na flétnu nás doprovodila také Anička Kundrátková.

Děkujeme za pozvání i milé přijetí publika.

Mgr. Markéta Vlčková