Poslední den deváťáků

Úterý 20. června 2023 byl pro nás tak trochu zvláštní den. V důsledku změny organizace školního roku 2022-2023 jsme totiž na druhém stupni ukončili výuku a rozdávali jsme vysvědčení. Tak trochu symbolicky „jinak“ probíhal poslední den školního roku pro 9. ročníky. Neodžily si ve škole dlouhou dobu v důsledku covidových opatření a neodžily si  ani obvyklý závěr povinné školní docházky spojený s posledním zvoněním a rozlučkou se všemi žáky školy a všemi učiteli na slavnostním ukončení školního roku.

Přesto se ten jejich poslední den nesl ve slavnostní náladě a v rámci možností probíhal téměř jako jindy. Poté, co deváťáci vrátili učebnice a proběhly všechny ukončovací formality, sešly se v tělocvičně obě deváté třídy se všemi vyučujícími druhého stupně a vedením školy. Padla milá slova poděkování ze strany dětí a ředitelka školy Mgr. Zdeňka Hradilová pronesla k dětem krátký proslov. Popřála všem mnoho dalších úspěchů v budování profesní kariéry a samozřejmě krásný prázdninový čas.

Mgr. Pavel Čučka