Informace pro žáky 2. stupně naší školy

V úterý 20. června 2023 bude žákům 2. stupně vydáno vysvědčení za 1. a 2. pololetí školního roku 2022/2023.

Žákům 6. – 8. ročníku bude vysvědčení vydáno v průběhu 1. vyučovací hodiny.
Žáci se dostaví do přístavby školy do těchto tříd:
6.A – místnost třídy 3.A, 6.B – místnost třídy 3.B, 7.A – místnost 2. třídy , 7.B – místnost 1.A, 8.A – místnost 5. třídy, 8.B – altán u sportoviště.

 

Žáci 9.A a 9.B se shromáždí v tělocvičně školy. Podrobné informace o tom, co si s sebou v tento den mají přinést, obdrží každý žák od třídní učitelky do Edookitu.

Sledujte web školy a informační systém Edookit.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy