Informace k provozu základní školy od 9. června 2023:

Dnes v dopoledních proběhla prohlídka části historické budovy základní školy autorizovaným statikem. Statik z důvodu statické poruchy rozhodl o uzavření části historické budovy základní školy.

Výuka třech uzavřených tříd (4., 6.A a 9.A) bude přesunuta do náhradních prostor v budově základní školy.

Provoz základní školy bude do konce školního roku, tzn. do 27.6. 2023 probíhat podle mimořádných organizačních pravidel.

Školní jídelna bude od pátku 9. června v provozu.

Žáků ve třídách přístavby se změny netýkají.

Žáci 1.A, 1.B, 2., 3.A, 3.B, 4. třídy, 5. třídy a 6.A použijí ke vstupu do školy vchod od kulturního domu.

Žáci 4. třídy se budou učit v počítačové učebně, žáci 6.A ve cvičné kuchyňce. Žáci půjdou přímo do tříd a učeben.

Žáci ostatních tříd, a to 6.B, 7.A a 7.B, 8.A a 8.B, 9.A a 9.B budou do školy vcházet hlavním vchodem a půjdou přímo do tříd.

Žáci 9.A se budou vyučovat v jazykové učebně.

Šatny školy budou uzavřeny.

Provoz školní družiny nebude omezen.

Do ranní družiny budou žáci ráno přicházet vchodem od kulturního domu, odpoledne zákonní zástupci využijí interní telefon ve vestibulu a dítě si vyzvednou u zadního vchodu školy.

Délka vyučování bude upravena až do konce školního roku tak, že třídám 1. stupně bude vyučování končit v 11:35 a třídám 2. stupně ve 12:30 hodin.

Hodiny náboženství jsou zrušeny.

Sledujte webové stránky školy a hlášení místního rozhlasu.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy