DOČASNÉ UZAVŘENÍ BUDOVY 2. STUPNĚ – DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Vážení rodiče,

z důvodu závažného narušení statiky budovy 2. stupně bylo nezbytné tuto budovu okamžitě až do odvolání uzavřít. Proto se pro žáky , kteří se vyučují v této budově (6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B) zatím ruší vyučování. Čekáme na posouzení stavu budovy statikem, a jakmile budeme mít nové informace, okamžitě vám je sdělíme prostřednictvím webu a hlášením místních rozhlasů.

ŽÁCI 4. TŘÍDY SE BUDOU VYUČOVAT PO TUTO MIMOŘÁDNOU DOBU V PŘÍSTAVBĚ ŠKOLY V POČÍTAČOVÝCH UČEBNÁCH.

Výuka v přístavbě bude probíhat beze změny a je naprosto bezpečná. Budovy přístavby se žádné změny ve statice netýkají a bezpečnost žáků je plně zajištěna.

Protože v hlavní budově se nachází také stravovací zařízení s jídelnou, nemůžeme zatím zajistit stravování žáků.

Z tohoto důvodu prosím zvažte  vy, zákonní zástupci, jejichž děti chodí do školní družiny, zda dětem neposílíte svačiny, popř. je nevyzvednete ze školní družiny dříve. Provoz školní družiny je zajištěný.

Do přístavby školy (třídy a školní družina) vstupujte POUZE zadním vchodem od kulturního domu.

Mgr. Zdenka Hradilová, ředitelka školy