Vystoupení dravců společnosti Seiferos

Ve středu 3. května 2023 měli žáci naší školy možnost vidět na 40 dravců a sov, o které se stará společnost Seiferos. Její členové u nás vystoupili již po několikáté a vždy to bylo setkání, které všem udělalo radost, poskytlo spoustu zajímavých a poučných informací, vytvořilo příjemnou a přátelskou atmosféru a hlavně všechny účastníky – diváky utvrdilo v tom, jak členům této společnosti záleží
na jejich svěřencích – ptácích. Všechny aktivity totiž směřují do oblasti ochrany dravých ptáků a sov a také těch druhů, které jsou již téměř na vyhubení.

Žáci mohli zblízka vidět, jak největší naše sova – výr velký – chytá maketu veverky, jak raroh velký dokáže ulovit velkého zajíce, sokol stěhovavý chytne za letu maketu bažanta aj. Nad hlavami žáků přelétávali puštíci bělaví, káně Harrisovo dosedlo na ruku odvážného žáka  a nad hřištěm se proletěl i orel bělohlavý.

Osvěta, kterou společnost Seiferos prostřednictvím těchto výukových programů dělá, je prospěšná nejen pro dravce, ale i pro naše žáky, kteří si tak vytváří vztah k živé přírodě.

PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitelky