Den naruby v 5. třídě

Pátek 31.3. probíhal v 5.třídě zcela netypicky. Na chodbě jste ráno mohli potkat žáky stále v pyžamu, županu nebo v různých kostýmech. Batohy a aktovky si tentokrát nechali doma a učení si přinesli v kufru, v bedně od nářadí, nákupním košíku nebo si ho přivezli v dětském traktůrku. Proč? Uspořádali jsme akci s názvem „Den naruby“.

Za katedru si stoupli někteří žáci, kteří se na jednodenní učitelskou profesi připravili opravdu zodpovědně: vytvořili pracovní listy, prezentace, vymysleli soutěže. V rozvrhu hodin se objevila matematika, tělesná výchova, anglický jazyk a informační technologie, v poslední hodině jsme si zasoutěžili v AZ kvízu, kterou si pro nás připravila poslední skupinka. Nechybělo ani zkoušení u tabule. „Učitelé“ si užívali opravování a známkování testů. I s paní asistentkou jsme se vrátily zpátky do lavic a zapojily se do všech aktivit.

Celý den se velmi vydařil a všichni si ho pořádně užili.

Mgr. Anna Hladká, třídní učitelka