3.A na výstavě České korunovační klenoty na dosah

Ve čtvrtek 30.3. 2023 navštívila 3.A výstavu České korunovační klenoty na dosah ve Valašském Meziříčí. Žáci mohli vidět dřívější gotické žezlo a jablko a dále svatováclavskou korunu, žezlo a jablko, spolu se svatováclavským mečem. Výstava byla doplněna o další exempláře: zbraně z doby husitské, královský korunovační plášť, stříbrňáky, šaty Marie Terezie či Pražské Jezulátko. Součástí výstavy byly také informační tabule k panovníkům korunovaným svatováclavskou korunou či videoprojekce z tvorby repliky korunovačních klenotů. Výstava se líbila žákům i pedagogům.

Mgr. Markéta Vlčková