Oznámení o změně názvu základní školy

Vážení rodiče a žáci,

oznamujeme Vám změnu názvu základní školy. Zastupitelstvo Města Kelč jako zřizovatel příspěvkové
organizace Základní škola Kelč, okres Vsetín rozhodlo dne 15. 9. 2022 o změně jejího názvu na Základní škola Vojtěcha Jasného Kelč, příspěvková organizace.