Výsledky ankety k užívání mobilních telefonů

Vážení zákonní zástupci,

v nedávné době jste se v jednoduché anketě vyjadřovali k zákazu používání mobilních telefonů a zařízení ICT v naší škole. Výsledek ankety je následující: 256 rodičů vyjádřilo souhlas se zákazem, 30 rodičů se zákazem nesouhlasí, 3 rodiče se vyjádřili „nevím“ a 11 žáků návratku nepřineslo zpět
do školy. Z výsledku ankety je jasné, že valná většina zákonných zástupců toto naše rozhodnutí schvaluje.

Škola má zákonné právo ve školním řádu omezit jakékoliv užívání MT apod., není tedy nutný souhlas zákonných zástupců.  My jsme ale chtěli zjistit názor zákonných zástupců, protože nás váš názor zajímá. Myslíme si, že máme společný zájem – zdravý vývoj dítěte.

Pro ty z řad rodičů, kteří připsali na návratku své „ale“ dále uvádíme:

  1. Odpovědnost za bezpečnost a ochranu dětí je v době školní výuky přenášena na školu – ta má na starost bezpečí dítěte (a za zabezpečení bezpečnosti pak odpovídá vedení školy či zřizovatel). Např. v případě úrazu žáka ve škole voláme paní učitelku/zástupkyni/ředitele, dítě nevolá domů rodičům, situaci řeší samotná škola.

Máme zkušenosti, že pokud dítě zavolá rodiči samo (často může být plné emocí), může to
u rodičů vyvolat nežádoucí paniku, přesto že se vlastně nic nestalo.

  1. Upozorňujeme na to, že rodič nemůže mít ve škole nad dítětem kontrolu, když je někde úplně jinde, tato úloha – a s ní spojená odpovědnost za případné problémy – patří škole. Pokud rodič potřebuje něco urgentního dítěti sdělit, stačí kontaktovat kancelář školy či konkrétního učitele – proto také mají děti ve svých žákovských knížkách kontakty na instituci uvedeny. Stejně tak pokud bude potřebovat dítě kontaktovat rodiče, požádá o to třídního učitele nebo jiného pedagogického pracovníka, který mu kontakt umožní.
  2. Přestávky mezi hodinami mají svůj smysl. Není to “volný čas” dítěte, ale je to součást výchovně vzdělávacího procesu. Smyslem přestávek je totiž především odpočinek (těla i ducha), příprava na další hodinu, zajištění fyziologických potřeb, zajištění interpersonální socializace, ve které se dítě začleňuje do sociální skupiny (zjednodušeně “kecání, klepy”). Škola je totiž jedna z mála institucí, kde se skupina dětí socializuje v reálném přímém kontaktu, který nejde simulovat např. pomocí chatu, sdílení apod. Do hry vstupuje nonverbální komunikace (mimika, gestika), schopnost řešit konflikt a vyrovnat se s ním, schopnost vzájemného respektu, ale třeba i fyzické charakteristiky apod. To vše se pomocí technologií nedá simulovat.
  3. Regulace využívání mobilních telefonů o přestávkách dítěti v žádném případě neublíží, nijak ho nepoškodí, naopak, bude na něj mít významně pozitivní vliv. Poskytne dítěti to, co mu neposkytne ani rodina, ani technologie – především možnost socializovat se mezi vrstevníky v přímé interakci (a s tím související sadu dovedností – schopnost řešit konflikt, budovat a rozvíjet opravdová přátelství, pracovat s emocemi, ovládat své jednání a chování, zkoušet nové příležitosti, přestupovat pravidla a nést za to odpovědnost, umět argumentovat apod.

Děkujeme vám za zapojení do ankety a za to, že jste na naší straně.

PhDr. Pavla Čučková za pedagogické pracovníky školy