Kurzy sebeobrany pro žáky 8. a 9. ročníku

V rámci programu MaS06-22 „Podpora sebeobrany žáků na základních školách“ jsme získali dotaci z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektu „Kurzy sebeobrany pro žáky 8. a 9. ročníků“.

Cílem programu je podpořit realizaci vzdělávacích kurzů v oblasti sebeobrany a zvýšení aktivní a pasivní schopnosti sebeobrany. Účastníci kurzu se seznámí se základními principy bezpečného chování, získají schopnost vyhodnotit a správně vyřešit krizovou situaci a naučí se ovládat praktické prvky fyzické sebeobrany.

Kurzy pro žáky jsme uspořádali ve středu 15.6.2022 ve spolupráci s lektory společnosti SORUDO.  Žáci se seznámili se základními principy bezpečného chování, získali návod, jak vyhodnotit a správně vyřešit krizovou situaci a naučili se ovládat praktické prvky fyzické sebeobrany.

„Cílem je posílit zdatnost mládeže a jejich připravenost řešit různé konfliktní situace. Výcvik reálné sebeobrany zdokonaluje fyzickou i psychickou připravenost včas odhalit nebezpečí a ubránit se mu. Principy sebeobrany zároveň pomáhají uvědomovat si a respektovat hranice jak své vlastní, tak i těch druhých,“ zdůraznil lektor společnosti SORUDO

Reflexe našich deváťáků:

Zajímavá zkušenost, určitě to využiju. Jsem ráda, že jsem se mohla něčeho takového zúčastnit. Chtěla bych absolvovat více takových hodin výcviku a myslím si, že toto by měl umět každý.

Kurz sebeobrany byl určitě užitečný, a když bude potřeba, něco z toho využiju.

Takových hodin bychom měli mít mnohem více, ale jsem rád, že jsem mohl absolvovat i tento tříhodinový program.

Kurz se mi moc líbil, zopakovala bych si ho.

Byla to zajímavá zkušenost, ale doufám, že nic z toho nebudu nikdy potřebovat.

Velmi užitečná akce! Nikdy nevíme, kdy něco ze sebeobrany budeme potřebovat.

Tříhodinová lekce SORUDA byla velmi zajímavá, ale myslím si, že jedna lekce k tomu, aby se člověk naučil zásadám sebeobrany, asi nestačí. Jako ukázka to bylo skvělé.

Bylo to skvělé a přínosné. Bohužel krátké, tři hodiny na takový výcvik nestačí.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy