Projektový Den Země

Dnem Země je 22. duben. Pro nás se tímto dnem stal čtvrtek 5. května. Učitelé si pro žáky 2. stupně připravili různorodé aktivity. Ty se odehrávaly částečně ve škole, ale většinou venku na různých místech Kelče. Akce byla připravena jako soutěž školních týmů, které vznikly na základě ranního rozlosování. Takto náhodně vzniklé skupiny žáků se sešly v určené třídě, kde na ně čekal konkrétní vyučující. Ten je doprovázel po celé dopoledne po jednotlivých stanovištích, sledoval jejich činnost, vysvětloval a hlavně doplňoval body na jednotlivých stanovištích.

A co všechno si žáci vyzkoušeli?

 • „Naše Země je zahlcena odpadem. V Tichém oceánu plave ostrov z odpadků 18x větší než je naše republika“. Poznej poslepu (se zavázanýma očima) druh odpadu, pamatuj si ho a pak „vyhoď“ – zapiš do správné odpadové nádoby.
 • Házení míčem na koš, za správnou „trefu“ lístek, z lístků složit krátkou básničku s přírodní tematikou.
 • Kvíz – testové otázky, např.: Moře a oceány čeká do roku 2050 podle OSN nepříjemná proměna. V čem bude spočívat?
 • Mořská voda bude slanější, protože se vlivem oteplování mnohem rychleji odpařuje.
 • Z mořské vody se stane hlavní zdroj pitné vody, tropické pobřežní země ji už začínají odsolovat.
 • V mořích bude plout víc plastového odpadu než ryb.
 • Pojmy z ekologie: pojmy najít, zapamatovat si je, zapsat do tabulky a pak k nim přiřadit správné vysvětlení, např. hydrosféra = vodní obal Země.
 • Vyřeš rébusy na téma voda.
 • Voda: vodu přelej do pet lahví, pak filtruj.
 • Rozdíl mezi sběrnou a sběrným dvorem. Na základě nabídky odhadni cenu za konkrétní materiál, který dovezeš do sběrny.
 • Vyzkoušejte si spolupráci plnění při úkolu stejně jako některé živočišné druhy! Některé živočišné druhy se totiž bez vzájemné pomoci neobejdou, jejich existence závisí na spolupráci celého společenství (mravenci, včely, ale i velké šelmy). A co vy?
 • Když najdeš v textu chyby a opravíš je správně, tak z nových písmenek získáš název jednoho zvířete.
 • Poznej rostliny na kartičkách a pojmenuj je! Můžeš použít i mobilní telefon!
 • Test pozornosti: Video z třídírny plastů – otázky.
 • Poznej zvíře podle hlasu!

Jednotlivými stanovišti prošlo celkem 10 skupin. Nejlépe si vedla skupina s názvem Vápník, jejíž členové z celkového počtu 208 bodů získali 186 bodů. 2. místo patří skupině Dusík s 174 body a 3. místo obsadili žáci týmu Síra s 173 body. Pro všechny máme připravenou malou odměnu.