Den Země – terénní výukový program v Semetíně

V pondělí 25. dubna se  žáci 1. a 2. ročníků zúčastnili výukového programu v Semetíně.

Obsah programu přispěl k rozvoji témat obsažených v Rámcovém vzdělávacím programu, zejména ve vzdělávacích  oblastech  „Člověk a příroda,  Člověk a společnost a Člověk a zdraví“.

Žáci si rozšířili znalosti z environmentální oblasti a také z oblasti životního prostředí a jeho ochrany. Celý výukový program byl realizovaný ve venkovním prostředí. Žáci poznali propojení několika ekosystému, které prozkoumávali, a zjišťovali jejich význam pro lidstvo. Dozvěděli se, co je to „bentos“, co se skrývá pod hladinou potoka, lovili, pozorovali a určovali drobné živočichy, poznali vývojová stádia žáby, určovali přírodniny podle nejrůznějších smyslů. Nescházely ani hry či pohybové aktivity.

Celý program byl pro žáky zajímavý a velmi přínosný.

Video zde. (počítejte s trochu delším načítáním)