Pomoc Ukrajině sběrem starého papíru

V příštím týdnu uspořádáme sběr papíru a výtěžek použijeme jako pomoc lidem z Ukrajiny.

Organizace sběru by byla následující:

  1. Zapojit se může každý – žák i zaměstnanec školy.
  2. Akce proběhne od pondělí 14. 3. do pátku 18.3.
  3. Sbírat budeme papír novinový, letáky a časopisy, vše může být svázáno dohromady.
  4. Papír musí být poskládaný do balíku a pevně a pečlivě svázaný.
  5. Do takto připraveného balíku papíru nepatří kartony, kalendáře a různé krabičky od čajů, rýže, krabice od bot apod.
  6. Balíky budete ukládat do výklenku na chodbě mezi hlavní budovou a přístavbou. Odtud se pak papír odveze do sběrny v Kelči.
  7. Cena za 1 kg papíru je nyní 2,20 Kč.

Děkujeme všem, kteří se zapojí.