Informace k nošení ochranného prostředku s účinností od 14.3.2022

S účinností od 14.3.2022 se ruší plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

Pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků studentů a zaměstnanců
prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni
mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku.