Testování ve škole 22.11. a 29.11.2021

Vážení rodiče,

následující dva pondělky proběhne na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. listopadu 2021 plošné testování žáků.

Žáci se budou testovat na začátku 1. vyučovací hodiny ve svých třídách.

Žáci s pozitivním výsledkem (který nemusí ještě nutně znamenat skutečnou pozitivitu) počkají v určené tzv. izolační místnosti na svého rodiče, kterému škola telefonicky sdělí tuto skutečnost a domluví další postup. Žádáme rodiče, aby měli v tento den telefon u sebe a byli připraveni žáky neprodleně vyzvednout. Izolační místnost se nachází ve vestibulu školy u vchodu do šaten.

Žákům s pozitivním výsledkem testu bude vystaveno potvrzení. Je třeba kontaktovat dětského lékaře a požádat o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu PCR testu. V případě, kdy PCR test potvrdí infekci, informuje zákonný zástupce okamžitě školu o tomto pozitivním výsledku PCR testu. Škola dále kontaktuje KHS, která  stanoví další kroky.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy