Slabikářový den v 1. třídě

Ve středu 24. listopadu otevřeli žáci 1. třídy opět kufr plný překvapení. Tentokrát v něm našli nádherné Slabikáře. K tomu, aby je získali, museli splnit několik úkolů, které zahrnovaly čtení 10 písmen a z nich vytvořených slabik a slov a psaní a spolupráci ve skupině. Lišák Lojzík nakonec slabikáře předal všem.

A protože …..

……když složíme písmena do slabik a vět,

otevře se nám rázem přenádherný svět.

Svět plný příběhů a krásných pohádek,

který nás spoutá a naplní každý přečtený řádek,

 

… tak prvňáčci dostali vstupenku do školní knihovny, kterou v následujícím dni navštívili. A aby to nebylo dětem, které v tyto dny nebyly ve škole, líto, tak i jim paní učitelka slabikáře předala. Balíčky se slabikáři rozvážela jako takové malé předvánoční dárky do schránek přímo domů.

Mgr. Veronika Ševčíková, třídní učitelka