Výsledky voleb do školské rady

Ve dnech 26. a 27. května 2021 proběhly elektronické volby do školské rady pro nové volební období s tímto výsledkem:

  1. Bc. Dana Navrátilová              48 hlasů
  2. JUDr. Pavel Kotrady               45 hlasů
  3. Ivana Zárubová                     39 hlasů
  4. Jiřina Laurová                       20 hlasů
  5. Lubomír Kubica                     15 hlasů.

Členy školské rady za zákonné zástupce se pro další volební období stávají Bc. Dana Navrátilová a JUDr. Pavel Kotrady.

Děkujeme hlasujícím a přihlášeným kandidátům za spolupráci se školou.

Složení školské rady pro následující tříleté období 2021 – 2024

Za zřizovatele – Mgr. Šárka Janečková a Mgr. Renata Ryšková,

za zákonné zástupce  – Bc. Dana Navrátilová a JUDr. Pavel Kotrady,

za pedagogy – PhDr. Pavla Čučková a Mgr. Kateřina Fabíková.

 

Členům školské rady přejeme příjemné funkční období.

 

V Kelči dne 31.5.2021                                                          Mgr. Zdeňka Hradilová