Informace k provozu školy

Režimu provozu školy zůstává i nadále stejný, a to až do odvolání.

Platí prezenční vzdělávání žáků 1. a 2. ročníku a povinné distanční vzdělávání žáků 3. – 9. ročníku.

PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitelky školy