Předávání výpisu z vysvědčení za 1.pololetí školního roku 2020 – 2021

Vážení rodiče, žáci,

ve čtvrtek 28.ledna obdrží výpis z vysvědčení za 1. pololetí pouze žáci 1. a 2. ročníku, kteří jsou
od 4.1.2021 vzděláváni prezenčně.

Výsledky pololetního hodnocení ostatních žáků, kteří se vzdělávají distančně, budou uvedeny v systému EDOOKIT. V případě dotazů se obracejte na třídní učitele a učitelky svých dětí.

Těm žákům, kteří jsou dosud vzděláváni tzv. na dálku, budeme výpis z vysvědčení za 1. pololetí předávat  až po jejich návratu do školy, a to nejpozději do tří dnů od zahájení jejich prezenčního vzdělávání. ( Doporučení MŠMT ze dne 4.1.2021)

V pátek 29. ledna 2021 mají všichni žáci  pololetní prázdniny a distanční výuka se nekoná. Školní družina není tento den v provozu.

O dalším provozu škol a školských zařízení by měla vláda rozhodnout ve středu 27.1.2021. Jak a kdy zareaguje MŠMT ČR a sdělí nám aktuální informace k provozu škol do dalších dnů a týdnů, bohužel nedokážeme předpovědět. Doufáme, že do konce tohoto týdne vám budeme moci poskytnout aktuální informace.

PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitelky školy