Končí rok 2020

Vážení rodiče a přátelé školy, milí žáci,

školní rok 2020/2021 neprobíhá podle našich představ. Téměř od samého začátku je poznamenán řadou organizačních a hygienických opatření. Všichni na ně musíme pružně reagovat a omezení respektovat. Vzhledem k délce trvání těchto opatření je situace pro všechny velmi náročná.

Nikdo nevíme, jak se bude situace vyvíjet počátkem nového roku, ale snad se epidemiologická situace brzy uklidní a vy, žáci, budete moci chodit normálně do školy, nebudete muset nosit roušky, budete zase zpívat a cvičit a my učitelé a vychovatelé vás budeme moci prezenčně vzdělávat.

Všem žákům, zaměstnancům školy a také vám rodičům děkuji za trpělivost a spolupráci během uplynulých měsíců. Ve zdraví si se svými blízkými užijte radosti a zážitky vánočních svátků a v novém roce vám všem přeji pevné zdraví a spokojenost v osobním životě i v práci.

 

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy