Slabikářová slavnost ve třídě 1.B

Prvňáčci mají za sebou víc jak dva měsíce intenzivní práce v českém jazyce. Naučili se devět písmen, číst slabiky a jednoduchá slova a byli na konci v učebnici Živá abeceda. To bylo dost důvodů proto, aby po návratu do školy z distanční výuky dostali svou první knížku – SLABIKÁŘ.

Cesta k jeho získání ovšem nebyla jednoduchá. Při Slabikářové slavnosti, dne 18.11.2020, kterou žáky 1.B třídy provázel námořník Albert, na ně čekaly nejrůznější úkoly, kterými si mohli ověřit své znalosti. Hledali obrázky, schované po třídě a přiřazovali je k počátečním písmenům, soutěžili  ve čtení a správném umísťování slabik, vyráběli si „Písmenkovou galerii“ a také například hledali písmena, slabiky a slova, které odfoukl vítr z dopisu od  Alberta, který jim poslal ze své plavby
z „Písmenkového ostrova“. Slavnost slabikáře byla pro prvňáčky velkým krokem k prvním čtenářským krůčkům, a tak nesměla chybět ani návštěva školní knihovny.

Všem se práce dařila, proto si zasloužili nejen každý svůj Slabikář, který jim slavnostně předala paní ředitelka Mgr. Zdeňka Hradilová, ale také sladkou odměnu v podobě „slabikářového“ dortu.

Všem šikovným prvňáčkům blahopřeji.

Mgr. Dagmar Heraltová, třídní učitelka