Informace k provozu školy a organizaci vyučování od pondělí 30.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v několik bodech shrnuji, jak bude vypadat výuka a provoz školy od pondělí 30. listopadu 2020:

 • Do školy se stabilně vrací žáci zbývajících ročníků 1. stupně (3. -5. ročník) a žáci 9. ročníku
 • Žáci výše uvedených ročníků se již nebudou vzdělávat distančně
 • Podle lichého a sudého týdne se budou ve škole střídat žáci 6., 7., 8. ročníku následovně:

týden od 30.11.: lichý týden – 6.A, 8.A, 8.B (dále pak od 14.12.2020) – prezenční výuka

týden od 7.12.: sudý týden – 6.B, 7.A, 7.B (dále pak od 21.12.2020) – prezenční výuka

 • Žáci, kteří nebudou v aktuálním týdnu přítomni ve škole, se budou povinně účastnit distančního vzdělávání, které se řídí vlastním rozvrhem a pokyny vyučujících pro jednotlivé třídy.
 • Prezenční výuka v jednotlivých ročnících bude probíhat podle rozvrhu platného od září 2020. V hodinách hudební a tělesné výchovy zařadí vyučující jiné aktivity než je zpěv a sportovní činnosti. V 8.A (čtvrtek 7. vyučovací hodina) a v 9. třídě (pondělí a úterý 7. vyučovací hodina) se nebudou konat sportovní hry.
 • Žáci budou do školy vstupovat hlavním vchodem v obvyklém čase, doprovázející osoby mohou vstoupit pouze do vestibulu školy.
 • Vstup z vestibulu do šaten bude žákům od 30.11.2020 umožněn již od 7.30 hodin, posunutému času budou uzpůsobeny dohledy v šatnách a na chodbách školy. Žádáme žáky, aby při vstupu do školy a v šatnách netvořili hloučky, ale aby šatnami průběžně procházeli a rozcházeli se do svých tříd.
 • Ranní a odpolední družina bude zajištěna v plném provozu, ale pouze pro žáky 1. – 3. ročníku (ve třech samostatných místnostech). Pravidla pro vyzvedávání dětí ze ŠD jsou beze změny.
 • Každý žák bude do školy vybaven alespoň dvěma rouškami uloženými v sáčku. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. Výjimkou je svačinová a obědová přestávka.
 • Prosíme rodiče, aby při příznacích respiračního onemocnění své dítě v žádném případě do školy neposílali!
 • Do školy nesmí vstupovat cizí osoby, týká se i výuky náboženství na 2. stupni, taktéž hodin ZUŠ.
 • Stravování ve školní jídelně: Na dotovaný oběd mají nárok žáci plnící jak prezenční, tak distanční výuku. Všichni žáci, kteří jsou řádně přihlášeni k odebírání obědů a budou plnit prezenční výuku ve škole, mají od příštího týdne obědy přihlášeny. Případné odhlášení musí včas provést zákonný zástupce žáka, a to buď telefonicky v kanceláři vedoucí stravování nebo přes systém na internetu. Na oběd budou žáci chodit podle pozměněného časového rozvrhu.
 • Provoz v celé škole bude i nadále probíhat za přísných hygienických opatření.

Věříme, že návrat do školy všichni bez problémů zvládneme a zároveň se dokážeme těšit v nastalém adventním čase na blížící se Vánoce!

Pevné zdraví a hezké chvíle ve škole i doma vám přeje Mgr. Zdeňka Hradilová