Opatření platná od pondělí 5. října 2020

Vážení rodiče,

Krajská hygienická stanice ve Zlíně dnes 2. 10. 2020 vydala mimořádné opatření týkající se škol a školských zařízení ve Zlínském kraji. V souvislosti s tímto opatřením a na základě metodických doporučení MŠMT bych Vás chtěla souhrnně informovat o opatřeních přijatých v naší škole na období od 5. do 18. října 2020:

Pro I. stupeň (1. – 5. třída) se skoro nic nemění. Ve třídách se vyučuje bez roušek. Ve společných prostorách se žáci pohybují s rouškami. Tělesná výchova se bude učit bez omezení (v tělocvičně, za příznivého počasí venku), výuka hudební výchovy bude probíhat bez zpěvu.

U žáků II. stupně platí nošení roušek ve všech vnitřních prostorách školy. V 6. -9. třídách bude omezena výuka hudební a tělesné výchovy. Hudební výchova bude probíhat bez zpěvu a místo tělesné výchovy jsou doporučovány za příznivého počasí pohybové aktivity venku (procházky).

Tradičně v měsíci říjnu rozjíždíme volnočasové aktivity a zájmové kroužky. Tyto aktivity a zájmové kroužky Školního klubu budou ve dnech 5. – 18. října 2020 budou ZRUŠENY. Školní družina bude fungovat v normálním provozu.

Zároveň opět žádám všechny rodiče, aby nevstupovali do vnitřních prostor školy (pouze do vestibulu).

O dalším vývoji situace a přijatých opatřeních ve škole Vás budeme včas informovat.

Věřím, že s týmem pracovníků naší školy a s Vaším pochopením a pomocí společně překonáme všechny problémy, které tato situace přináší.

Přeji všem hodně zdraví a pevné nervy.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy