Roušky i ve třídách na 2. stupni

Vážení rodiče a žáci,

od 18.9.2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách škol a školských zařízení, včetně tříd a učeben. Výjimkou z nošení roušky ve třídě jsou pouze žáci a pedagogičtí pracovníci 1. stupně, výuka tělesné výchovy a zpěvu. V ostatních společných prostorách jsou nadále povinné roušky pro všechny.
Rodiče, dejte prosím žákům alespoň 2 roušky.

Další informace najdete na https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1 

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy