Důležité sdělení

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od čtvrtka 10. 9. 2020 zavedena povinnost nosit roušku ve všech vnitřních prostorách budov. 

Plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách se týká společných prostor škol (chodby, šatny, toalety), netýká se přímo výuky ve třídách a odborných učebnách. 

Přibalte prosím ráno Vašim dětem dvě roušky.

Rodiče prosím nevstupujte do vnitřních prostor školy (kromě vestibulu).

Velmi si vážíme toho, že toto nařízení budete respektovat a snažit se vše společnými silami zvládnout.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy