Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, žáci,

školní rok zahájíme v úterý 1. září 2020.

Od žáků nebudeme vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.

MŠMT nezavádí žádná plošná pravidla pro vstup žáků do budovy, ale my ve škole z preventivních důvodů omezíme vstup cizích osob do budovy (týká se např. rodičů, návštěv). Výjimkou jsou          v 1. týdnu rodiče doprovázející prvňáčky, případně rodiče nově nastupujících žáků.

Počty žáků ve třídách nejsou omezeny a ve škole nemusí žáci nosit roušky.

Stravování žáků ve školní jídelně bude časově rozfázováno dle doporučení Krajské hygienické stanice ve Zlíně (KHS).

Činnost školy bude letos na začátku školního roku  nasměrována především na sociální adaptaci žáků na školní prostředí, na opakování a upevňování znalostí učiva podle školního vzdělávacího programu.

Pokud by nastala potřeba řešit hygienická opatření, je škola připravena i na mimořádné situace a bude postupovat podle případných pokynů KHS. O veškerých změnách budete vždy dle aktuálního stavu informováni.

 V 1. týdnu bude vyučování organizováno následovně:

1. září 2020 zahájení školního roku v jednotlivých třídách od 8.00 hodin do 8.45 hodin

2. – 4. září 2020    1. – 5. ročník – 8 – 11.35 hodin                                                                                                 6. – 9. ročník – 8 – 12.30 hodin

Obědy budou poskytovány přihlášeným žákům od středy 2. září.

Přihlášení žáků na obědy ve školní  jídelně – osobně v kanceláři vedoucí stravování.

Školní družina bude v provozu od středy 2. září (tzv. ranní družina začíná v 6.15 hod., odpolední družina končí v 16:00 hod.).

Přihlášení  do školní družiny u vychovatelky školní družiny – přihlášky odevzdat osobně nebo zaslat na e-mail druzina@zskelc.cz