Vyhlášení ředitelského volna na den 15.6.2020

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji  volno ředitele školy z provozních důvodů (přerušení dodávky elektrické energie) na den 15.6.2020.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy