Aktualizované informace k obnovení osobní přítomnosti žáků 2. stupně ve škole od 8. června 2020

Od 8. června 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole, a to formou dobrovolných socializačních aktivit, konzultačních hodin, popř. třídnických hodin. S ohledem na krátkodobější charakter těchto aktivit nemusí být skupiny neměnné a se skupinami mohou pracovat různí vyučující.

Platí počet 15 žáků na jednu skupinu.

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění). Formulář bude také každý den k dispozici ve vestibulu školy.

Žák se k jednotlivým aktivitám může přihlásit u konkrétních  vyučujících prostřednictvím systému EDOOKIT. Vypsané konzultační hodiny najdete v tabulce ZDE.

Pro pohyb žáků ve škole platí obecná hygienická nařízení – viz dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (aktualizace k 27.5.2020).

Stravování pro žáky 2. stupně nebude zajištěno.