Hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením vlády a jejich dopadu na výuku není možné hodnotit žáky za 2. pololetí školního roku běžným způsobem, zároveň je však třeba dodržet ustanovení školského zákona, podle kterého je hodnocení za druhé pololetí nezbytné pro postup žáka do vyššího ročníku. Je tedy třeba i v této výjimečné situaci žáky na konci 2. pololetí hodnotit, samozřejmě podle speciálních pravidel – ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo k hodnocení žáků vyhlášku a metodické pokyny.

Především bych chtěla zdůraznit, že při hodnocení žáků vyučující zohlední mimořádné podmínky, za kterých vzdělávání probíhalo, kromě jiného i rozdílné podmínky žáků pro domácí výukuZávěrečné hodnocení žáka vytvoří vyučující tak, že zkombinuje tři složky: výsledky žáků za období do 10. 3. 2020, dlouhodobé výsledky žáka v daném předmětu (hodnocení za 1. pololetí) a práci žáka v rámci domácí výuky (případně práci žáka ve škole po obnovení provozu, pokud bude žák do školy docházet)

Znovu bych Vám také chtěla poděkovat za Vaši spolupráci při zvládání výuky na dálku a ujistit Vás, že přestože jsou podmínky pro vzdělávání dětí v současné době výrazně ztížené, udělají vyučující maximum pro to, aby vzdělávání dětí bylo těmito mimořádnými podmínkami ovlivněno co nejméně. Nyní jsme museli přistoupit k úpravě vzdělávacích obsahů, po plném obnovení provozu škol, což bude zřejmě v září, provedeme další úpravy tak, abychom zvládli doplnit všechno potřebné učivo. Zároveň je třeba  vnímat pozitivní fakt, že řada dětí v rámci domácí výuky výrazně pokročila v práci s informačními technologiemi, řada dětí, včetně těch mladších, rozvinula své pracovní a studijní kompetence. Také tyto jejich osobní pokroky, které jsou samozřejmě přínosné především pro jejich další život, zahrnou vyučující do závěrečného pololetního hodnocení.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy