Návrat do školy v číslech

Ze 151 žáků 1. stupně se jich v pondělí 25. 5.2020 vrátí do školních lavic 54%.

Přivítá je 100% vyučujících 1. stupně a 3 paní vychovatelky.

Budeme učit v 9 skupinách.