Zvonkování 2019

Naše tradiční předvánoční akce měla letos několik nej …. Především se poprvé konala zatím v nejvhodnějším a nejlepším prostředí, a to v sále kulturního domu (důstojné a příjemné prostředí, výborná akustika posílená kvalitním ozvučením aparaturou a prostorovými mikrofony), dále se jí zúčastnilo zatím nejvíce účinkujících – celkem 114 (z 4.,5.,6.,7.,8. a 9. ročníku) a program vidělo asi zatím nejvíce diváků. Ze všeho výše uvedeného máme velkou radost, ale především nás těší to, jak se celá akce vydařila, jak byly děti šikovné při přípravě a pak i při vystoupení a jakou radost to udělalo jejich rodičům, prarodičům, kamarádům.