Vánoční jarmark

Naši žáci a jejich rodiče se opět zapojili do příprav na Vánoční jarmark pořádaný městským úřadem.
I letos jsme se rozhodli, že vše, co prodejem výrobků získáme, věnujeme Dětskému onkologickému oddělení brněnské nemocnice.
Když jsme v pátek 6. prosince odnášeli výrobky do prodejního stánku na náměstí, tak opravdu všech 26 deváťáků mělo co nést, tolik toho děti ve škole nebo doma s rodiči, popř. rodiče sami, vyrobili.
O samotný prodej se velmi svědomitě a zodpovědně postarali letos žáci 8. ročníku.
Neprodalo se sice úplně všechno, přesto jsme utržili téměř 8 tisíc korun. K tomu jsme přidali peněžní příspěvky, které děti přinesly do školy, a výsledná suma je 12 279 Kč. Celou částku si převzala v sobotu 14. prosince 2019 paní Pavlína Blahová, a to na charitativním vánočním koncertě v Kulturním domě v Loukově.
Všem, kdo se do této sbírky zapojili, velice děkujeme.