Preventivní programy Policie České republiky

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Policií ČR v oblasti prevence. Proto nás 12. listopadu 2019 navštívil por., Bc. Vladimír Malcharczyk, tiskový mluvčí a preventista z územního odboru Vsetín Police České republiky.

Dohodli jsme se, že navštíví 5. ročníky a předá našim žákům preventivní doporučení, aby se nestali obětí protiprávního jednání, zejména v oblasti používání komunikačních prostředků. Zaměřil se zejména na problematiku trestní odpovědnosti, (NE)bezpečný internet, nebezpečí spojená s používáním internetu či mobilních telefonů a na používání Tísňové linky Policie ČR 158.

V 8. ročníku se jeho preventivní doporučení týkala především trestní odpovědnost, rozdílu mezi přestupkem a trestným činem včetně sankcí. Zaměřil se také na nejčastější druhy protiprávního jednání mladých lidí, nejčastější druhy protiprávního jednání dospělých páchaných na dětech, legislativní úpravu tématu Alkohol, cigarety, drogy.

Děkujeme panu poručíkovi za zajímavé besedy  a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Pavel Čučka, výchovný poradce