Provoz školní družiny od pondělí 2. září 2019

Školní družina bude v pondělí 2. září v provozu do 9.30, a to pouze pro děti řádně přihlášené na školní rok 2019/2020 do školní družiny.

 

Od úterý 3. září bude školní družina fungovat podle zavedených pravidel – ranní družina od 6.15 do 7.50 hodin a odpolední družina od 11.35 do 16.00 hodin a opět platí, že žáci musí být řádně přihlášeni na základě vyplněné, podepsané a odevzdané přihlášky do ŠD.

Tzv. ranní počítače budou od letošního školního roku vedeny jako kroužek pro přihlášené žáky, a to od října 2019.

V případě, že žák nebude přihlášen do školní družiny a dostaví se do školy před vyučováním, je povinen vyčkat ve vestibulu školy až do otevření šaten v 7.40 hodin. Bez dohledu se nesmí zdržovat v prostorách šaten ani na chodbách.